Rekonstrukce a modernizace


    Protože stáří vozů řad 850 a 851 je již více jak 40 let, během provozu se přistoupilo k četným více či méně závažným rekonstrukcím a úpravám. Pokusíme se vyjmenovat alespoň ty nejvíce podstatné a zřetelné.


     Asi nejvíce změn se dotklo strojů řady 850, sloužících v DKV Brno, PJ Horní Heršpice. Těm se budeme také nejvíce věnovat. Nejpatrnější změnou, viditelnou zvenčí, je zaslepení průchodových dveří na čele stanoviště strojvedoucího u strojovny. Bylo to zejména z důvodu netěsnosti těchto dveří a jejich nepoužívání. Vzniklý prostor nahradilo třetí okno, čímž se mj. zlepšil výhled dopředu do strany. V místě dveří vznikl navíc další pult. Dalším znakem rekonstrukce je zrušení okénka vedle dvoukřídlých dveří ve služebním oddílu, půdorysně naproti buňce WC. Dobře patrné je to na fotografii zde. Rovněž byla zrušena zásuvka vícečlenného řízení na čelech vozů vedle háku šroubovky. Cestující se dočkali dvojitých oken, která se lépe stahují, lépe těsní a v zimě se nepotí. Popelníčky z loketních opěrek sedadel cestujících byly demontovány. V některých vozech byla nepopulární koženka na sedačkách vyměněna za plyš. Tolik změny z vnějšku patrné. A co se skrývá v útrobách?

Nejpodstatnější změnou je remotorizace s použitím modernější a silnější varianty motoru KS 12 V 170 DR 5.série. Tyto motory byly získány při rekonstrukci vozidel 852 a 853 na řadu 854. Stroje 021, 031 a 032 navíc dostaly řídící systém INTELO, takže z jejich řídícího pultu zmizel charakteristický "volant" a nahradila ho páka. Silně poruchové nápravové převodovky PHN a PHNc byly vyměněny za spolehlivější typy NP18 a NK18, tedy takové, jako u řad 851, 852 a 853. Na chladící okruh spalovacího motoru byl dosazen ohřev ze sítě 3x 400V, pro temperování chladící vody, aby se nemusel spouštět nezávislý topný naftový agregát VA20. Na stanoviště strojvedoucího přibyl vlakový zabezpečovač LS IV, návěstní opakovač a radiostanice TRS (anténa je umístěna na střeše za chladícími ventilátory). Rotační měnič proudu pro vnitřní osvětlení vozu byl vyměněn za měnič statický. Bonbónkem na konec zůstává doplnit elektrický pohon stěračů (původně vzduchový), výměnu patic žárovek v návěstních světlech za větší pro silnější žárovky a změnu osvětlení stanoviště strojvedoucího ze žárovkového na zářivkové.

Uvedenými změnami, zejména v oblasti spalovacího motoru či nápravových převodovek se vozy řady 850 vlastně přiblížily svými parametry pozdější řadě 851. A jaké úpravy proběhly právě u této řady? V olomouckém depu provedli zaslepení čelních dveří svých vozů 851 mnohem jednodušším způsobem - mezery okolo dveří vyplnili PUR pěnou. Slovenské vozy dostaly zdroj napětí pro napájení přívěsných vozů řad 020 a 050. Vyměněn byl také regulátor nabíjení za moderní elektronický.
Prameny:

Železniční magazín - Atlas vozidel - Motorové vozy a jednotky ČD, ZSSK
Gradis Bohemia - Malý atlas lokomotiv 2005, 2007
Internetové stránky http://zeleznice.e-metro.cz/
poznámky autora

zpět

homepage

24. 8. 2007