Příprava a převoz Krokodýla 851.032    Je rozhodnuto! Bereme 851.032-3! Tak jsme zase v Dubnici a kontrolujeme, co se změnilo od naší poslední návštěvy. Nu, pár věcí to je a samozřejmě že k horšímu. Vandalové byli také na návštěvě. Není však již moc na výběr, buď tento, nebo žádný.Jsou tu i baterky!

Nevypadá tak zle, ne?

Náhon rychloměru Hasler

No, jsou to trochu slicky...

Kontrola vzduchojemů

Teďjde o vše!
(kontrola jízdního profilu kol)

Kontrola oleje

V rozvaděči toho moc nezbylo...

"Cvak, cvak, a mám na pivo!"

Tady bude práce...

Převodovka to přestála bez úhony

Jo, dobrý!

Foto Jiří Poupera

Foto Jiří Poupera

Foto Jiří Poupera

Foto Jiří Poupera

První snímky v Brně!

V Brně na dolním

Omezení se dodržovaly

"dodák"

zpět

homepage

25. 8. 2007